Tłumaczenia techniczne i trudności w ich wykonaniu