Język francuski tłumacz

Język francuski wywodzi się z języków indoeuropejskich i razem z hiszpańskim, portugalskim, rumuńskim i włoskim należy do grupy języków romańskich. Języka francuskiego jako ojczystego używa ok. 80 mln ludzi – w liczbie tej mieszczą się nie tylko Francuzi, ale także Belgowie, Szwajcarzy i inni. Ponadto język francuski często jest językiem urzędowym (na przykład w krajach Czarnej Afryki), z drugiej strony bywa powszechnie używany w krajach, w których urzędowym jest inny język. Koniec końców językiem francuskim posługuje się ponad 200 milionów ludzi na całym świecie.

Francuski jest też oficjalnym językiem wielu międzynarodowych instytucji, jak FIFA, Interpol, NATO, ONZ, Unia Afrykańska, Unia Europejska i inne. Język ten posłużył jako baza do stworzenia niektórych języków kreolskich (mieszane języki etniczne) – np. język seszelski, kreolski luizjański, haitański i inne.

Francuski wywodzi się z języka łacińskiego, a od końca XVIII był językiem „wyższych sfer” w całej Europie. Języka francuskiego używała arystokracja, także polska. Polscy pisarze tworzyli literaturę w języku francuskim – słynny Rękopis znaleziony w Saragossie autorstwa Jana Nepomucena Potockiego jest pisany właśnie językiem francuskim.
Do końca XX wieku francuski był drugim (po języku angielskim) najczęściej uczonym i studiowanym językiem obcym. Po tym czasie został wyparty przez hiszpański – obecnie język francuski jest trzecim językiem na świecie pod kątem uczenia się go oraz w aspekcie komunikacji międzynarodowej.

Tłumaczenia francuski

W kontekście pary językowej – tłumaczenia francuski – polski; polski – francuski, można założyć, że języki te łączą pewne podobieństwa. Oba posługują się alfabetem łacińskim, podobny jest też układ zdania. Różnic jest jednak o wiele więcej. Francuski, na tle pozostałych współczesnych języków europejskich, wyróżnia bogactwo trybów i czasów. Chociażby w jednym trybie (orzekającym) istnieje 8 czasów, z których 2 można używać wyłącznie z narracji literackiej, natomiast użycie ich w mowie będzie błędem.

Tłumaczenie z francuskiego na polski wymaga czujności, skupienia i uwagi. Najważniejsze w nich jest jednak to, by oddać właściwy sens wypowiedzi, niekoniecznie posługując się dosłownymi odpowiednikami wyrazów w obu językach. Na przykład to, co w języku polskim wynosimy z kontekstu – zdania lub z całej wypowiedzi, w języku francuskim musi zostać wyrażone odpowiednim wyrazem.
Równie ważna jest znajomość kultury francuskiej – w języku istnieją określenia zrozumiałe tylko dla rodowitych użytkowników języka, a to dlatego, że są powiązane z kulturą, historią, usytuowaniem kraju czy innymi czynnikami. W związku z tym dobry tłumacz języka francuskiego zna nie tylko język, ale i jest bardzo dobrze zaznajomiony z kulturą i historią kraju i potrafi powiązać wyrażenie/sentencję na przykład z wydarzeniem historycznym.

Tłumacz polski francuski – nasza oferta

Wykonujemy profesjonalne tłumaczenia – francuski to język specjalistów z wielu różnych dziedzin, z którymi współpracujemy, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować każdy rodzaj tłumaczeń w tym języku, również w bardzo wąskich dziedzinach, np. medycyna czy farmakologia.
Tłumaczenia z francuskiego na polski to jedne z najpopularniejszych tłumaczeń wśród języków europejskich – o czym świadczyć też może liczba użytkowników tego języka, podana wyżej. Francuski to również bardzo popularny język w kontaktach biznesowych. Nasze biuro tłumaczeń, colltra, mieszczące swe oddziały w miastach Katowice, Gliwice oferuje wysokiej jakości tłumaczenia z francuskiego – zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego w razie zapytań oraz do innych form kontaktu.