_ OFERTA

Tłumaczenie dokumentów a kontrola jakości


TWK (lub TEP – translation, editing, proofreading) to proces tłumaczenia, weryfikacji oraz korekty. W tym procesie nad danym dokumentem pracują trzy osoby. Oto etapy procedury TWK:

  1. Przede wszystkim dokument, który ma zostać przetłumaczony na wiele języków, jest badany pod kątem odnalezienia błędów czy nieścisłości w tekście źródłowym, które mogłyby zaważyć na poprawności przekładu. Aby przekład w wielu językach był zgodny, każdy lingwista dostaje konkretne instrukcje, dzięki czemu tłumaczenia nie różnią się pod kątem merytorycznym.
  2. Kolejny etap to tłumaczenie tekstu wyłącznie przez osoby, które najczęściej są rodzimymi użytkownikami języka tłumaczenia, przy czym są również specjalistami w danej dziedzinie. Tłumacze otrzymują tekst wraz z instrukcjami i dokonują tłumaczenia, tak by język był również kulturowo dopasowany do danego grona odbiorców.
  3. Następnie tłumaczenie zostaje powierzane osobie weryfikującej jakość tekstu, a zatem sprawdzana jest terminologia, ortografia, błędy stylistyczne, gramatyczne i językowe. W tym wypadku najczęściej weryfikatorem jest również osoba, dla której język docelowy jest rodzimy. Weryfikator pozostaje w stałym kontakcie z pierwszym tłumaczem w razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości.
  4. Finalny etap to proces naszej wewnętrznej weryfikacji treści (QA). Podczas tego etapu sprawdzana jest ortografia, numerowanie, formatowanie oraz ewentualne nieścisłości. Po zakończeniu weryfikacji gotowy dokument trafia do rąk klienta.

Tłumaczenie dokumentów na wiele języków to bardzo odpowiedzialna praca – nie wolno sobie pozwolić na najmniejszy błąd. Nasza firma, dążąc do stałego rozwoju, odnajduje nowoczesne rozwiązania, dzięki którym jakość naszej pracy stoi na najwyższym poziomie. Jednym z takich rozwiązań jest właśnie opisana powyżej kontrola jakości – dzięki naszym staraniom nasi klienci mają pewność, że przygotowane dla nich dokumenty zawierają bezbłędną treść.

Zobacz, jak możemy Ci pomóc

Skontaktuj się z nami

+48 513 541 622
office@colltra.pl