Jak usprawnić komunikację na linii klient – tłumacz?