MTPE czyli nowa usługa postedycji tłumaczenia maszynowego

KONTAKT
polski