Tajniki pracy tłumacza

29/05/2017
Tajniki pracy tłumacza

Dla ludzi niezwiązanych z branżą tłumaczeniową wydaje się, że tłumaczenie tekstu nie jest trudne – wystarczy mieć dobrze opanowany drugi język i po prostu przepisać tekst źródłowy na język docelowy. W dzisiejszych czasach, kiedy nauka języków obcych jest powszechna, można by przypuszczać, że właściwie większość społeczeństwa potrafiłaby dokonać przekładu.

Jednakże gdyby było tak naprawdę, co drugi Polak mógłby zostać tłumaczem. Rzeczywistość w pracy tłumacza jest dużo bardziej skomplikowana. Chcąc podjąć współpracę z biurem tłumaczeń, warto wiedzieć, jak wygląda proces tłumaczenia, by uniknąć w przyszłości konfliktów i niedomówień, co powoduje przedłużanie się wykonania zlecenia.

W biurze tłumaczeń praca nad standardowym tekstem rozpoczyna się od kierownika projektu, który zapoznaje się z dokumentem lub dokumentami źródłowymi. Dokument następnie zostaje skonwertowany do formatu, jaki jest obsługiwany przez narzędzie komputerowe wspomagające pracę tłumacza (CAT), które zostanie wybrane przez kierownika projektu do tego właśnie zlecenia. Stworzony w ten sposób plik otrzymuje tłumacz, który dokonuje przekładu, posługując się narzędziem do pamięci tłumaczeniowej (TM). Pamięć tłumaczeniowa działa w ten sposób, że zapamiętuje pary zdań w obu językach (na podstawie wcześniej dokonanych tłumaczeń). Dodatkowo tłumacz może użyć funkcji umożliwiającej odnalezienie pojedynczych słów lub wyrażeń.

Następnie tłumacz sprawdza (już bez pomocy narzędzi) jakość swojego tłumaczenia i gotowy tekst odsyła do biura. W ten sposób przechodzimy do następnego etapu – następuje kolejna weryfikacja oraz ewentualna korekta. Sprawdzony tekst zostaje przywrócony do właściwego formatu (wedle życzenia klienta). Ostatecznie przekład przechodzi specjalnie opracowany proces kontroli jakości (więcej informacji na temat procesu znajdziecie tutaj).

Termin realizacji zleceń

Jak wynika z powyższego, wykonanie zlecenia może trochę potrwać. Oczywiście jeżeli firma potrzebuje tłumaczenia „na wczoraj”, dobrze zorganizowane biuro tłumaczeń jest w stanie tak rozplanować pracę, by wykonać tłumaczenie ekspresowe – wiąże się to jednak z wyższym kosztem (o tłumaczeniach ekspresowych i kosztach pisaliśmy tu: https://colltra.pl/blog/tlumaczenia-ekspresowe-a-koszty/).

Tłumaczenia specjalistyczne (tłumaczenia medyczne, tłumaczenia techniczne i inne) wykonywane są przez tłumacza będącego ekspertem w danej dziedzinie. Będą one wymagały o wiele więcej czasu niż tłumaczenia zwykłe. Na czas realizacji zlecenia składa się również weryfikacja wykonanego przekładu, sprawdzenie go pod kątem spójności merytorycznej i stylistycznej.

Istnieje jeszcze wiele czynników mających wpływ na czas realizacji zlecenia. Niekiedy krótki tekst – na przykład reklamowy – może wymagać czasu na znalezienie odpowiednich słów, które zachęcą ludzi w obcym kraju do kupienia usługi/produktu. W takich sytuacjach bowiem nie wystarcza dosłowne tłumaczenie – należy odnaleźć wyrazy czy też sformułowania, które oddadzą treść reklamy, a jednocześnie (dzięki znajomości uwarunkowań kulturowych danej grupy społecznej) odniosą skutek komercyjny.

Jak widać, wykonanie tłumaczenia to nie tylko znajomość języka obcego, ale i wiele innych czynników (jak znajomość narzędzi czy kultury danego kraju) – osoba, która ma wypracowane wszystkie wyżej wspomniane umiejętności, to naprawdę profesjonalny tłumacz. Gliwice i Katowice to miejscowości, w których mieszczą się oddziały biura tłumaczeń colltra – zapraszamy do kontaktu i współpracy.