Tłumaczenia ekspresowe a koszty

10/03/2017
Tłumaczenia ekspresowe a koszty

Agencje, które oferują wykonanie usługi tłumaczenia w tempie ekspresowym, są bardzo użyteczne. Często zdarza się, że terminy gonią, a wiele zleceń miało zostać wykonanych „na wczoraj”. Tłumaczenie ekspresowe nie są standardową usługą – jak wygląda wykonanie takiego tłumaczenia?

Dzięki skutecznej realizacji zleceń budowana jest pozytywna relacja oraz zaufanie między klientem, a usługodawcą – menadżer danego projektu wspólnie z klientem ustalają plan pracy oraz termin realizacji, następnie zespół podejmuje się wykonania projektu z najwyższą możliwą starannością oraz na dany termin. Klient z kolei terminowo wywiązuje się z opłat – w ten sposób właśnie powstaje obustronne zaufanie.

Jak wynika z powyższego, praca w agencji ma z góry zaplanowany cały harmonogram pracy. Jednak sytuacji, kiedy klient pilnie potrzebuje tłumaczenia na już, nie da się uniknąć. Jeżeli jest to małe zlecenie, czasami udaje się zmieścić w wyznaczonych godzinach pracy dla danego klienta – w ten sposób harmonogram pracy całej agencji nie zostaje naruszony. Przy większych projektach jednak, których wykonanie ma być ekspresowe, godziny takiej pracy należy określić jako nadliczbowe, a wyższa opłata za ten rodzaj tłumaczeń bierze się z wyższych kosztów poniesionych przez usługodawcę na rzecz danego zlecenia. Jeżeli agencja dostaje zlecone tłumaczenie ekspresowe, bywa, że pracownicy, aby je wykonać, muszą zostać w pracy „po godzinach”, co wiąże się z wyższymi opłatami. Nawet jeżeli wykonanie tłumaczenia ekspresowego zmieści się w standardowych godzinach pracy, często wiąże się to z reorganizacją harmonogramu pracowników, na co też trzeba poświęcić czas.

Nie jest prawdą – jak niektórzy klienci mogą uważać – że dopłaty za tłumaczenie ekspresowe są wykorzystywaniem klientów, którzy znajdują się w sytuacji bez wyjścia. Dopłata wynika po prostu z konieczności pokrycia dodatkowych kosztów, wynikających bądź z naruszenia harmonogramu, bądź z nadliczbowych godzin pracowników. Tłumaczenia ekspresowe zlecane są w nawet w tak niestandardowych porach jak noc, weekend. Często wymagają użycia pracownika lub na przykład właściwego do danego tłumaczenia oprogramowania komputerowego, które właśnie w tym czasie powinno być wykorzystywane dla innego klienta, co również wymaga przeorganizowania dotychczasowej struktury.

Jeżeli potrzebujemy wykonać tłumaczenie ekspresowe, warto skorzystać z usług doświadczonego w tym zakresie biura tłumaczeń – ponieważ właśnie taka agencja ma doświadczenie w tym, by sprawnie i szybko przeorganizować pracę biura czy danego zespołu i wykonać zlecenie jak najszybciej. Niezależnie od tego, jakiego rodzaju tłumaczenie ma zostać wykonane: tłumaczenie stron, tłumaczenie dokumentów, tłumaczenia specjalistyczne i inne – doświadczony zespół poradzi sobie z szybką realizacją danego zlecenia, jednak trzeba mieć na uwadze, że koszty tłumaczenia ekspresowego różnią się od kosztów standardowych tłumaczeń.

Jeżeli współpraca klienta i usługodawcy opiera się na zaufaniu, klient nie powinien mieć problemu z zaakceptowaniem faktu, że szybsza realizacja danego zlecenia wiążę się z dodatkowym kosztem. Klient, który ufa danej agencji, wie, że wszystkie dotychczasowe zlecenia były wykonane na czas i były wykonane z najwyższą starannością, może więc mieć pewność, że również tłumaczenie ekspresowe będzie dostarczone na czas.

Reasumując, tłumaczenie ekspresowe jest jak najbardziej możliwe do wykonania, jednak wiążę się z reorganizacją czasu pracy, często także z przydzieleniem nadliczbowych godzin dla pracowników – z czego wynika wyższy koszt takiego tłumaczenia.