Język niemiecki coraz bardziej popularny

22/08/2018
Język niemiecki coraz bardziej popularny

Język niemiecki zawsze był tym językiem, którego chętnie uczyli się Polacy, szczególnie ci mieszkający na zachodzie naszego kraju. W ostatnich latach zauważyliśmy jednak znaczny wzrost jego popularności nie tylko w Polsce, ale też w innych częściach świata. Czym to jest spowodowane? Kto najchętniej uczy się tego języka i jaki ma w tym cel?

Dlaczego uczymy się języka niemieckiego?

Powodów, dla których zaczynamy się uczyć języka niemieckiego, jest mnóstwo, jednak w ostatnich latach głównie determinuje nas do tego chęć polepszenia standardów życia, czyli możliwość znalezienia pracy na lepszym stanowisku, znacznie lepiej płatnym. Polacy dość chętnie emigrują w celach zarobkowych, jednak wydarzenia gospodarcze w ostatnich latach na południu Europy nauczyły nas, by wybierać kraje o ugruntowanej sytuacji geopolitycznej. I właśnie takim krajem są Niemcy. Z zachodnimi sąsiadami łączą nas dobre stosunki gospodarcze i społeczne, a do pracy w tym kraju przekonuje nas stabilny, chłonny, a przede wszystkim sprawdzony rynek.

Nawiązując do powyższego, należy także podkreślić, że równie opłacalna jest praca w Niemczech, jak i stanowisko w niemieckiej firmie znajdującej się na terenie Polski. Zagraniczni przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na zlokalizowanie jednej z siedzib firmy w naszym kraju, dlatego znajomość języka niemieckiego jest dodatkowym, jeśli nie najważniejszym atutem podczas ubiegania się o dobrze płatne stanowisko w zagranicznej firmie.

Jednym z powodów nauki języka niemieckiego przez Polaków jest także edukacja. Młodzi ludzie dzięki temu chcą mieć większe szanse na studia w Niemczech, ale także na wymianę szkolną lub akademicką oraz stypendia.

Coraz więcej osób uczących się języka niemieckiego pragnie też zdobyć językowy certyfikat Goethe-Institut. Dokument ten jest respektowany na wszystkich rynkach pracy, więc otwiera drzwi do wielu renomowanych firm. Wzrost zainteresowania tym certyfikatem mogliśmy zaobserwować w roku 2017, w którym liczba osób ubiegających się o niego wzrosła o 20% w porównaniu do roku poprzedniego.

Nauka niemieckiego a wykonywany zawód

Na przestrzeni ostatnich lat mogliśmy zauważyć pewne tendencje w rozpoczynaniu nauki języka niemieckiego przez osoby pracujące w konkretnych zawodach. Najczęściej na kurs tego języka zgłaszają się lekarze, pielęgniarki oraz opiekunki osób starszych. Zaraz za nimi znajdują się szeroko pojęci fachowcy, a przede wszystkim ślusarze, mechanicy, cieśle, monterzy, programiści maszyn. Zaobserwowano również, że coraz częściej na kursy niemieckiego zgłaszają się nauczyciele, którzy chcą rozpocząć pracę za zachodnią granicą.

Język niemiecki na świecie

Jednym ze skutków kryzysu gospodarczego w Europie był wzrost zainteresowania nauką języka niemieckiego na terenach południowych kontynentu. Szczególnie można to zauważyć w Grecji, w której w 2015 roku tego języka uczyło się około 270 tysięcy osób. Niemiecki stał się też bardziej popularny w Hiszpanii, w której grupa ludzi uczących się go liczyła 87 tys.

Mimo odnotowanych spadków w liczbie studentów germanistyki w krajach Unii Europejskiej, w Europie języka niemieckiego uczy się 9,4 mln osób, z czego 87% pobiera naukę w szkole.

Język niemiecki popularny jest także poza granicami Europy. Pokazują to statystki np. z Brazylii, w której w 2015 roku na kurs niemieckiego było zapisanych 135 tysięcy osób. Podobna sytuacja miała miejsce w Chinach w tym samym roku. Tam kursantów było 117 tys.

Język niemiecki w statystykach

Czas na niewielkie podsumowanie. Aktualnie języka niemieckiego uczy się 15,4 mln ludzi, a statystyki pokazują, że 90% z nich to osoby do 18 roku życia, a 10% stanowią dorośli. W roku 2017 uczniowie szkół językowych deklarowali naukę niemieckiego w celu rozpoczęcia pracy w Niemczech, natomiast 9,5% uczyło się języka z myślą o nauce za zachodnią granicą.

Jak widać, chęć rozpoczęcia nauki języka niemieckiego to domena osób młodych. Szczególnie widać to po klientach, z którymi ma przyjemność pracować biuro tłumaczeń colltra. Osoby dojrzałe, które chcą wejść na niemiecki rynek ze swoją firmą i usługami, nawet jeśli znają podstawy języka niemieckiego, często mają problem z fachowym, specjalistycznym słownictwem. To dlatego tak chętnie zgłaszają się po tłumaczenia na niemiecki. Katowice są jedną z dwóch miejscowości, w której znajduje się biuro naszej firmy. W razie jakichkolwiek trudności z tłumaczeniem języka niemieckiego nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji.