Tłumaczenia dla klientów biznesowych – o czym należy pamiętać?

27/02/2018
Tłumaczenia dla klientów biznesowych – o czym należy pamiętać?

Niemal każde biuro tłumaczeń, dbając o to, by oferować kompleksowe usługi, ma w swojej ofercie tłumaczenia skierowane nie tylko do klientów indywidualnych, ale także do biznesowych. Niezależnie od tego, jaki klient podejmuje z nami współpracę i jakie tłumaczenie musimy przygotować, za każdym razem jest to wyzwanie dla tłumacza. Każde tłumaczenie, także to dla firm, rządzi się swoimi prawami. O czym więc należy pamiętać, przygotowując tłumaczenie dla klienta biznesowego?

Wspomnieliśmy już, że każdy rodzaj tłumaczenia rządzi się własnymi prawami, dlatego istnieją wyraźne różnice między tłumaczeniem dla klienta indywidualnego a przygotowaniem tłumaczenia dla międzynarodowej korporacji bądź mikroprzedsiębiorstwa. Dlaczego tłumaczenia dla firm są tak wyjątkowe? Ponieważ kluczową rolę odgrywa w tym przypadku różnorodność kulturowa, treść, a także zagadnienia komunikacji w biznesie. Mając wzgląd na interesy klienta, tłumacz powinien być profesjonalistą, który wręcz rygorystycznie dba o każdy szczegół tłumaczenia – te cechy mają tutaj zasadnicze znaczenie.

Specyfika branży i terminologia

Realizując profesjonalne tłumaczenia specjalistyczne dla firm, szczególnie należy mieć na uwadze charakter branży, w której działa nasz klient. Rodzaj działalności warunkuje stosowaną przez nas terminologię, gdzie zazwyczaj jest to bardzo wąskie, specjalistyczne słownictwo używane jedynie przez daną branżę. Branża określa też gatunek dokumentów, jakimi klient może się posługiwać, a które najprawdopodobniej przypadną nam do tłumaczenia.

W przypadku tłumaczeń biznesowych zasadniczą rolę odgrywa dobór tłumacza, który powinien mieć doskonałe kompetencje językowe, a także doświadczenie w tłumaczeniach tego typu. Nieoceniona jest także znajomość specjalistycznej terminologii danej branży, specyfiki komunikacji biznesowej, a także umiejętność opracowywania dokumentacji według branżowego stylu. Wszystkie wymienione elementy są niezbędne, by efekt pracy tłumacza był wysokiej jakości, a tym samym, by usatysfakcjonował klienta. Stworzenie profesjonalnego, rzetelnego tłumaczenia dla klienta biznesowego musi więc opierać się na umiejętnym połączeniu wiedzy, na doświadczeniu i kompetencji z zakresu wielu dziedzin.

Oczekiwania klienta a wybór biura tłumaczeń

tłumaczenia specjalistyczne

Każdy klient, niezależnie od tego, czy jest indywidualny, czy biznesowy, przed zleceniem tłumaczenia porównuje kilka ofert biur tłumaczeń, by ostatecznie wybrać najkorzystniejszą. W pierwszej kolejności na decyzję wpływa terminowość oraz jakość przygotowywanych tłumaczeń. Jeśli jednak do naszego biura zgłasza się firma, pod uwagę są brane także inne czynniki, takie jak elastyczność i gotowość do zmian wprowadzanych na każdym etapie procesu tłumaczenia, gwarancja i ochrona danych, a co za tym idzie, dyskrecja i poufność tłumaczy. Wiele firm dokonuje wyboru także na podstawie dyspozycyjności tłumacza i możliwości kontrolowania jego pracy.

Wykonując tłumaczenia specjalistyczne dla firm, należy znać specyfikę i uwarunkowania danej branży. Tylko dzięki dużemu doświadczeniu możemy przygotować tłumaczenie spełniające oczekiwania klienta biznesowego. Dużym ułatwieniem jest stworzenie baz terminologicznych dla stałych klientów, dzięki czemu każdy kolejny tekst o podobnej tematyce charakteryzować się będzie spójnością terminologiczną.