Tłumaczymy pojęcia: co to jest lokalizacja

18/07/2017
Tłumaczymy pojęcia: co to jest lokalizacja

Tłumaczenia to taka branża, w której niejednokrotnie można napotkać niezrozumiałe dla klienta terminy. Na przykład tytułowa „lokalizacja”– jest to usługa, która jest konieczna przy eksporcie produktu na rynki zagraniczne. Co jednak tak naprawdę oznacza taka usługa?

Lokalizacja to termin ściśle związany z branżą tłumaczeniową. Tłumaczenia stron www lub tłumaczenia oprogramowań komputerowych nie obędą się bez lokalizacji. Wprowadzając swój towar na rynki zagraniczne z myślą o tym, by nasz produkt został przyjęty w obcych kręgach kulturowych tak, jakbyśmy tego oczekiwali, musimy go przystosować do uwarunkowań tegoż rynku. Za to właśnie odpowiedzialna jest lokalizacja.

Tłumacząc treści na język obcy, należy myśleć o tym, by dostosować je do kultury danego kraju. Zatem tłumacz musi znać bardzo dobrze uwarunkowania kulturowe, aby wiedzieć, jakich zwrotów (które w Polsce byłyby akceptowalne) nie może użyć w obcym kraju, a które wyrażenia wręcz powinien zastosować. Wiąże się to z każdym rodzajem tłumaczeń, w tym z tłumaczeniami specjalistycznymi. Biorąc pod uwagę tłumaczenia medyczne – często pojawiają się terminy, których nie można przetłumaczyć dosłownie – załóżmy, że mamy do czynienia z nazwą leku – często w innym kraju ten lek nie będzie się nazywał tak, jakbyśmy przetłumaczyli to z języka polskiego, ale nazwa będzie całkiem inna. Kolejnym przykładem będą tłumaczenia prawne i prawnicze prawo jest ściśle powiązane z językiem, język prawniczy powstał bowiem na bazie ewolucji historycznej i kulturowej danego regionu, kraju. Również zwykłe tłumaczenia wymagają od tłumacza kompetencji kulturowych – choćby w zakresie tłumaczeń opisów produktów sprzedawanych on-line lub na rynkach zagranicznych. W Niemczech reklamowanie produktów zakupowych w sieci bazuje na wyrażeniach związanych z bezpieczeństwem zakupów on-line („bezpieczne zakupy”; „zwrot do 30 dni” itp. – wspominaliśmy już o tym tu: https://colltra.pl/blog/tlumaczenie-stron-www-jezyk-niemiecki/). Lokalizacja to również przystosowanie jednostek miar (waga, odległość itp.).

W zasadzie każdy produkt/usługę, których sprzedaż ma być uskuteczniona na rynkach zagranicznych, należy poddać lokalizacji, niezależnie od tego, czy będzie się to wiązać z tłumaczeniami specjalistycznymi czy zwykłymi. Lokalizowane mogą być produkty jak: instrukcje, wytyczne stosowania, informacje, rozporządzenia, przepisy i inne.

Wybitnych umiejętności wymaga lokalizacja oprogramowań komputerowych – na przykład programów służących jako firmowe narzędzia pracy. Lokalizacja oprogramowania, aby została wykonana poprawnie, wymusza współpracę z informatykiem, ponieważ konieczne są tu kompetencje tłumaczeniowe oraz znajomość kodu źródłowego danej strony i umiejętność modyfikacji tegoż kodu. Oprogramowanie komputerowe dla firm musi być intuicyjne dla pracowników, by praca przebiegała sprawnie.

Zatem chcąc wprowadzać produkty/usługi na rynki zagraniczne, warto zawczasu pomyśleć o lokalizacji, tak by spotkały się one z zainteresowaniem ze strony nowych odbiorców. Nasze biuro tłumaczeń (Gliwice; Katowice); specjalizuje się w przystosowaniu zawartości stron i oprogramowania do polskich uwarunkowań – zapraszamy do kontaktu.