Tłumaczenie konsekutywne – co to dokładnie oznacza?

27/01/2017
Tłumaczenie konsekutywne – co to dokładnie oznacza?

Tłumaczenie konsekutywne to jeden z podstawowych rodzajów tłumaczenia ustnego (zaraz po symultanicznym). Tłumaczenie to zwane jest także następczym – jest to związane z formą, która polega na tłumaczeniu po zakończeniu wypowiedzi mówcy.

 

Tłumaczenie konsekutywne jest bardzo trudne i poza perfekcyjną znajomością języka obcego wymaga również od tłumacza takich umiejętności jak koncentracja, bardzo dobra pamięć, a przede wszystkim umiejętność sporządzania notatek.

 

Podczas tłumaczenia konsekutywnego tłumacz znajduje się w pobliżu mówcy. Mówca może podzielić przemówienie na kilka fragmentów według własnego uznania. Mogą to być fragmenty dłuższe lub krótsze. Wbrew pozorom dłuższe fragmenty zyskują na jakości tłumaczenia, ponieważ tłumacz w trakcie dłuższej wypowiedzi jest w stanie zrozumieć ideę całego przemówienia i ubrać jego treść w zgrabne zdania.

 

Z drugiej strony takie długie wypowiedzi rodzą też pewne trudności – tutaj właśnie konieczna jest dobra pamięć tłumacza – musi on zapamiętać najważniejsze punkty jednej sekwencji wypowiedzi (która może trwać nawet 10 minut), by potem przetłumaczyć to, co mówca miał na myśli. Charakterystyczne dla tłumaczenia konsekutywnego jest to, że przekład nie jest dosłowny – wręcz nie może być dosłowny, ponieważ wypowiedź w języku, na który się tłumaczy, wyszłaby nielogicznie. Głównym założeniem tłumaczenia konsekutywnego jest przekład treści w taki sposób, by odbiorcy w sposób oczekiwany przez mówcę zinterpretowali wypowiedź.

 

W tłumaczeniu konsekutywnym – jak już zostało wspomniane – bardzo ważna jest umiejętność sporządzania notatek. Tłumacze konsekutywni mają opracowany sposób na sporządzanie notatek w trakcie wypowiedzi mówcy, który polega na tworzeniu symboli, skrótów czy słów-kluczy. Tłumaczenie na język docelowy będzie zawsze krótsze od oryginalnego fragmentu wystąpienia – rolą tłumacza jest analiza, synteza oraz selekcja najważniejszych informacji. Tłumacz dokonuje przekładu w pierwszej osobie liczby pojedynczej (tak jakby sam był twórcą przemówienia).

 

Kiedy najczęściej wykorzystuje się tłumaczenia konsekutywne?

 

  • spotkania biznesowe
  • szkolenia
  • negocjacje
  • prezentacje
  • konferencje prasowe

 

Tłumaczenia ustne (w tym konsekutywne oraz symultaniczne) są bardzo wymagające i trudne – tłumacz musi wykazywać się wieloma umiejętnościami, m.in. odpornością na stres, bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, a także doświadczeniem. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z ofertą biura tłumaczeń colltra w zakładce tłumaczenia ustne bądź do kontaktu telefonicznego lub mejlowego.