Tłumaczenia techniczne i trudności w ich wykonaniu

12/04/2017
Tłumaczenia techniczne i trudności w ich wykonaniu

„Tłumaczenia techniczne” to z reguły tłumaczenia specjalistyczne treści technicznych, obejmujące specyfikacje czy parametry danego produktu, instrukcji obsługi czy podręczniki. Teksty zakwalifikowane do technicznych posiadają swoistą nomenklaturę. Charakterystyczne słownictwo czy szczegółowy opis danej dziedziny naukowej to składniki wyróżniające tekst jako techniczny – jednak nie można powiedzieć o każdym tekście, w którym nagromadzone jest specyficzne słownictwo, że jest on techniczny.

Tłumaczenia techniczne to trudny rodzaj tłumaczeń. Od tłumacza dokonującego takich przekładów, wymaga się wielu umiejętności. Doskonała znajomość zarówno języka docelowego, jak i źródłowego, to tylko jedno z wymagań. Tłumacz musi mieć celująco opanowaną konkretną terminologię wykorzystywaną do danego rodzaju tłumaczeń, znakomicie znać i posługiwać się normami przyjętymi w związku z tworzeniem przekładów technicznych. Ponadto osoba zajmująca się przekładami technicznymi winna również wykazywać się wiedzą techniczną z danej dziedziny.

Swoista nomenklatura zawarta w tłumaczeniach technicznych, winna wykazywać koherentność i konsekwencję – oznacza to, że decydując się na daną terminologię, używamy wyłącznie jej, nie wplatając żadnych nazw opartych na regułach, wywodzących się z innych nomenklatur. Kolejną cechą technicznych treści jest ich schematyczność. Taki zestaw cech powoduje, że teksty techniczne są przewidywalne i powtarzalne, co z kolei umożliwia pracę nad tłumaczeniem za pomocą nowoczesnych, specjalistycznych narzędzi komputerowych, jak programy typu CAT, z których korzystają profesjonalne biura tłumaczeń. Zarówno techniczne, jak i pozostałe tłumaczenia wymagają zachowania równowagi między formą a treścią – na całość tekstu technicznego składa się forma językowa oraz właściwa treść.

O tłumaczu technicznym można powiedzieć, że wręcz jest on kreatorem pewnej konwencji językowej. Prościej rzecz ujmując, tłumacz techniczny to osoba, która nie tyle potrafi dokonać przekładu technicznego tekstu, lecz potrafi również taki tekst napisać od podstaw. Taka umiejętność pozwala tłumaczowi na stworzenie wysokojakościowego przekładu, który nie będzie tylko tłumaczeniem istniejącej już treści, ale będzie napisany tak, jakby to w języku, na który się tłumaczy, po raz pierwszy stworzono treść. Jest to ważne, ponieważ w ten sposób treść będzie jeszcze bardziej zrozumiała dla odbiorców i użytkowników danego języka. Pracując, nad tłumaczeniem instrukcji obsługi maszyny, wykorzystywanej w danym zakładzie pracy, istotne jest by była ona czytelna dla pracowników, między innymi ze względu na ich bezpieczeństwo.

Tłumaczenia techniczne
dotyczą wąskich specjalizacji – na przykład, inżynieria środowiska czy tworzenie kodów informatycznych stron www. Tłumacz musi mieć techniczny zmysł, niejednokrotnie musi również odbyć wiele szkoleń, by wiedział i rozumiał, o czym pisze. Ponadto wiedza techniczna jest także niezbędna do obsługi wspomnianych wyżej programów CAT, które są niezbędne w pracy tłumacza technicznego, jednak nie są prostymi w obsłudze narzędziami. Jak to działa w praktyce? Umiejętność obsługi programów pozwala na przełożenie większej ilości materiałów w krótszym czasie. Teksty techniczne z reguły zawierają liczne powtórzenia, obejmujące wyrażenia, frazy, pojedyncze słowa, a nawet całe zdania. Dzięki specjalistycznym programom, raz przetłumaczony fragment, który się powtarza, automatycznie zostanie przetłumaczony ponownie, tyle razy ile razy występuje w treści.

Pisaliśmy już na naszym blogu o znaczeniu kontekstu kulturowego w tłumaczeniach. Czynnik ten jest istotny również w przypadku tłumaczeń technicznych – choć wydawać by się mogło, że jest to treść formalna, uniwersalna i nie zawierająca zbędnych „ozdobników”. Przykład: wyraz w języku źródłowym może mieć dużo większą wagę, a przetłumaczony (dosłownie) na inny język może stracić na znaczeniu. Opisując zatem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie przy pracy z maszyną, tłumacz musi wiedzieć, jakiego wyrazu winien użyć, by podkreślić wagę informacji.

Biuro tłumaczeń colltra, oferuje profesjonalne tłumaczenia techniczne – nasza firma dysponuje gronem biegłych językowo specjalistów z wielu dziedzin. Masz więcej pytań? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tłumaczenia techniczne). Zachęcamy również do kontaktu z nami: napisz, zadzwoń lub odwiedź nas osobiście – Katowice i Gliwice – tam nas znajdziesz, szczegółowe adresy znajdziesz w zakładce kontakt.