Tłumaczenia specjalistyczne – kto może je wykonać

30/06/2017
Tłumaczenia specjalistyczne – kto może je wykonać

Wydawałoby się, że sam zawód tłumacza jest dosyć wąską dziedziną i można by ją nazwać specjalistyczną. Jest to prawda, ponieważ jak już nieraz było wspominane w artykułach z niniejszego bloga, tłumacz to nie tylko osoba, która zna język obcy. Gdyby tak było, tłumaczem mogliby zostać praktycznie wszyscy lub przynajmniej większość naszego społeczeństwa, gdyż mnóstwo ludzi może się dzisiaj poszczycić znajomością języka obcego w bardzo dobrym stopniu.

Tłumacz musi mieć przede wszystkim ukończone studia filologiczne z danego języka obcego. Jednak poza perfekcyjną znajomością takiego języka tłumacz to także osoba, która doskonale operuje językiem źródłowym – polskim. Jest to konieczne, chociażby w przypadku tłumaczeń zwykłych lub (na przykład literackich) z języka obcego na polski – samo rozumienie treści w języku obcym nie wystarczy, by napisać ją na nowo w składny i poprawny sposób w naszym języku. Poza tym – załóżmy właśnie, że mamy do czynienia z literackim tekstem – nie chodzi w nim o to, by tłumaczenie było dosłowne – wręcz przeciwnie. Zamiarem tłumacza przy dokonywaniu przekładów literackich będzie oddanie sensu czy idei, które chciał przekazać autor, jednak tłumacz może oddać myśl, dobierając całkiem inne wyrazy niż te, które zostały użyte w oryginale. Jak wiemy, każdy kraj posiada swoją kulturę, także kulturę językową, zatem użycie innych słów, przysłów, wyrażeń, związków frazeologicznych itp. jest zasadne, by idea zawarta w tekście trafiła do danej grupy odbiorców. W związku z czym bardzo dobry tłumacz będzie doskonale znał kulturę polską i zagraniczną, a także winien posiadać bogate słownictwo i bardzo dobrą znajomość wielu wyrażeń w obu językach.

Na tym etapie możemy mówić o tłumaczu i to takim, który rzetelnie i sprawnie wykona tłumaczenia wysokiej jakości. Jednakże nie będzie to jeszcze tłumacz wykonujący tłumaczenia specjalistyczne. Osoba, która chce wykonywać tego rodzaju tłumaczenia, poza spełnianiem warunków opisanych wyżej (bardzo dobra znajomość obu języków, jak również kultury danych krajów) powinna jeszcze spełniać trzecie wymaganie – znajomość danej branży specjalistycznej na wysokim poziomie. Dlaczego? Weźmy pod uwagę tłumaczenia prawnicze – niektóre sformułowania języka prawniczego są na tyle zawiłe, że trudno je zrozumieć w swoim własnym języku, natomiast osoba znająca branżę nie będzie miała z tym problemu i przetłumaczy dany fragment w odpowiedni sposób. Innym przykładem będą tłumaczenia medyczne, które również posiadają specyficzne zwroty, nazwy, niektóre nawet nieprzetłumaczalne na nasz język. O trudnościach związanych z tłumaczeniami w branży medycznej pisaliśmy już tutaj: https://colltra.pl/blog/tlumaczenia-medyczne-najtrudniejsze-tlumaczenia/

Dla przedsiębiorstwa, które potrzebuje wykonania tłumaczeń specjalistycznych, najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie nawiązanie współpracy z biurem tłumaczeń. Ewentualnie można zatrudnić tłumacza na etat, jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że będzie on specjalistą w jednej dziedzinie, natomiast biuro tłumaczeń dysponuje specjalistami z wielu dziedzin, a nawet jeżeli brakuje tłumacza – specjalisty z danej dziedziny, biura tłumaczeń z doświadczeniem mają nawiązaną sieć kontaktów z ekspertami z różnych branż. W związku z tym wykonanie tłumaczenia nawet z bardzo wąskiej czy specyficznej dziedziny nie powinno stanowić problemu.

Jak widać tłumaczenia specjalistyczne, aby były fachowo wykonane, wymagają doskonałej znajomości co najmniej dwóch języków, a także wiedzy branżowej z danej dziedziny. Dodatkowo wiedza taka winna być aktualizowana. Chcąc nawiązać współpracę z biurem tłumaczeń, warto sprawdzić dotychczasowe doświadczenie w tłumaczeniach specjalistycznych.