Tłumaczenia specjalistyczne i nie tylko – czy można ograniczyć koszty?

16/05/2017
Tłumaczenia specjalistyczne i nie tylko – czy można ograniczyć koszty?

Firmy prowadzące działalność w różnych krajach zdają sobie doskonale sprawę, że klienci wciąż wolą czytać opisy produktu czy usługi w swoim własnym języku. Dominacja jednego języka nad innym jest już coraz bardziej powszechna, jednak minie jeszcze sporo czasu, zanim naprawdę jeden język zdominuje świat. W związku z tym tłumaczenia są i jeszcze długo będą potrzebne, a dla osób prowadzących firmy wiążę się to z dodatkowym budżetem na tłumaczenia opisów produktów, instrukcji obsługi danego produktu czy też treści reklamowych.

Niekiedy okazuje się jednak, że budżet przeznaczony w danym roku na takie działania jest niewystarczający. Czy można jakoś zmniejszyć koszty tłumaczeń?

Analiza wyceny kosztów tłumaczeń

Dobra praktyką jest, że za każdym razem, kiedy tylko podejmujemy działania związane z tłumaczeniem treści, zbadać, w jaki sposób dane biuro czy też indywidualny tłumacz dokonuje wyceny. Kwota podana przez biuro może być ceną kalkulowaną za znaki, słowa lub też stronę. Jeżeli cena podana jest za znaki, należy sprawdzić czy w wycenie uwzględniono spacje, które również są znakami. Dobrze jest być zorientowanym, ile znaków czy słów mniej więcej obejmuje strona (około 1600 znaków ze spacjami), przy czym należy mieć na uwadze, że w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych strona to zawsze 1125 znaków.

Tłumaczenia specjalistyczne w rozsądnej cenie – jak to zrobić?

Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie – w jakim celu dokonywane jest dane tłumaczenie? Niekiedy okazuje się, że lepszy skutek odniesie tekst napisany od początku w języku docelowym, chociaż takie praktyki z pewnością zajmują więcej czasu. Jeżeli potrzebne jest tłumaczenie dokumentów, które przeznaczone są do wglądu tylko wewnątrz firmy – usługa korekty nie będzie konieczna – wystarczy zwykłe tłumaczenie. Z kolei jeżeli jednak potrzebne jest specjalistyczne tłumaczenie – na przykład opisu produktu – warto narzucić limity w znakach czy słowach osobom tworzącym treści dla firmy w języku źródłowym.

Firmy potrzebujące tłumaczeń często stają przed dylematem kogo zatrudnić do wykonywania zleceń. Czy nawiązać współpracę z biurem, czy też może zatrudnić tłumacza na stałe, a może znajomego? Wbrew pozorom wybór biura tłumaczeń może okazać się najoszczędniejszym sposobem w kwestii wykonania tłumaczeń. Wszystko zależy od okoliczności – od tego, jak często i jak długie tłumaczenia są potrzebne. Tłumaczenia specjalistyczne – jak prawne czy medyczne, wymagają zatrudnienia tłumacza uwierzytelnionego. Zatrudnienie tłumacza na etat jest zasadne w momencie, kiedy potrzebujemy tłumaczeń w jednej parze językowej, na przykład niemiecki – polski, polski – niemiecki. Warto jednak też wziąć pod uwagę ilość pracy – jeśli tłumaczeń jest o wiele mniej niż profesjonalny tłumacz jest w stanie przetłumaczyć w ciągu miesiąca, to utrzymywanie takiego stanowiska pracy nie będzie opłacalne.

Zatrudnienie znajomego może wydawać się najtańszą metodą, jednak niesie za sobą inne problemy, które warto mieć na uwadze. Taki tłumacz zapewne pracuje dla różnych firm, więc gdy nagle w firmie zajdzie potrzeba wykonania tłumaczenia ekspresowego, zatrudniony tłumacz może nie być w stanie go wykonać. Praca z pojedynczym tłumaczem niesie za sobą również ryzyko błędów w treści – gdyż taki tłumacz może nie dostrzegać własnych błędów, z kolei w biurze tłumaczeń treści przechodzą odpowiednie korekty oraz zostają poddane kontroli jakości. W związku z tym jeżeli dokumenty, które mają być tłumaczone, nie są przeznaczone tylko do użytku wewnątrz firmy, lepiej z dużą dozą ostrożności podejść do pomysłu zatrudnienia znajomego.

Współpraca z biurem tłumaczeń jest najkorzystniejsza, kiedy w firmie konieczność tłumaczeń pojawia się nieregularnie, a także gdy zdarzają się sytuacje, że potrzebne jest tłumaczenie ekspresowe. Podobnie jest w przypadku, gdy firma potrzebuje tłumaczeń na wiele różnych języków, a treści są różnorodne – zwięzłe lub obszerne, o mniejszym lub większym stopniu skomplikowania czy też o różnej tematyce. Treści mogą także różnić się charakterem – mogą to być dokumenty marketingowe lub treści informacyjne, czy też dane techniczne.

Pozostałe czynniki wpływające na koszt tłumaczeń

Czynnikiem wpływającym na koszt tłumaczenia, z pewnością będzie format – jeżeli tłumaczenie ma idealnie odwzorowywać format treści źródłowej, trzeba liczyć się z kosztami związanymi z obróbką graficzną (skład DTP). Wyższa cena będzie również obejmowała treści zawierające grafiki, tabele, wykresy itp. Biura tłumaczeń mogą zastosować narzędzia oparte na pamięci tłumaczeniowej, co pozwala na zmniejszenie kosztów, jednak skomplikowane pliki graficzne mogą uniemożliwić skorzystanie z takich narzędzi.

Należy również pamiętać, że koszty tłumaczeń w trybie pilnym zawsze będą podwyższone z uwagi na konieczność przeorganizowania pracy. Tekst oddawany do biura tłumaczeń powinien być zawsze w pełni gotowy – zdarza się, że zleceniodawcy oddają część tekstu, potem dosyłają kolejne – przy takich praktykach mogą wyniknąć niespójności w tłumaczeniach, także konieczność poprawek i korekty, co zwiększy czas pracy nad projektem i wygeneruje kolejne koszty.

Obniżenie kosztów tłumaczeń można osiągnąć, kiedy dane biuro korzysta z narzędzi opartych na pamięci językowej – jest to możliwe przy dużych projektach we współpracy opierającej się na długofalowych relacjach. Nowoczesne programy tworzą bazy oparte na wcześniejszych tłumaczeniach dla danego klienta. Warto porozmawiać o takich możliwościach z wybranym biurem tłumaczeń.