Tłumaczenia medyczne – dlaczego warto skorzystać z takich usług?

23/05/2018
Tłumaczenia medyczne – dlaczego warto skorzystać z takich usług?

Nieraz w pracy, szkole czy na uczelni, a nawet w życiu osobistym spotykamy się z językiem obcym. Wielokrotnie potrzebujemy zasięgnąć informacji u osób spoza kraju. Globalizacja zatarła bariery przekazywania wiedzy, jednak nadal występuje problem z możliwością pełnego korzystania z jej źródeł. Powodem tego jest wielość występujących na świecie języków. Tu z nieocenioną pomocą przychodzą tłumacze. O ile do przekładu tekstów czy książek oprócz dobrej znajomości danego języka niewiele więcej potrzeba, tak przy tłumaczeniach specjalistycznych, jakimi są między innymi tłumaczenia medyczne, konieczne jest posiadanie bardziej złożonych umiejętności. Dlatego też w sytuacji, w której mamy do czynienia z istotnym dokumentem, jego przetłumaczenie warto powierzyć specjaliście.

Kto zajmuje się tłumaczeniami medycznymi?

Tłumaczenia specjalistyczne, to takie które ze względu na swoją specyfikę wyróżniają się skomplikowaną formą językową, często zawierającą słownictwo typowe tylko dla danej dziedziny, powszechnie nie będące w użytku. W ich zakres wchodzą tłumaczenia medyczne, techniczne i prawnicze. Osoba podejmująca się tłumaczeń specjalistycznych, oprócz oczywiście perfekcyjnej znajomości języka zarówno źródłowego, jak i docelowego, musi posiadać wykształcenie lingwistyczne oraz wiedzę w danej dziedzinie, ponieważ dokonuje przekładów istotnej, często medycznej lub urzędowej dokumentacji, a w przypadku popełnienia błędu mogłaby przyczynić się do spowodowania nieodwracalnych skutków. Jeżeli chodzi o tłumaczenia medyczne, to taką osobą może być lekarz, który posługuje się danym językiem przynajmniej w stopniu biegłym (oczywiście poświadczonym certyfikatem) lub osoba, która obecnie nie wykonuje zawodu lekarza, ale czyniła to wcześniej. W wielu przypadkach tłumaczenia specjalistyczne, w tym medyczne, wymagają statusu tłumaczeń poświadczonych, których dokonywać mogą wyłącznie tłumacze przysięgli, czyli osoby, które przystępują do określonego egzaminu i po jego zdaniu nabywają uprawnień państwowych, otrzymując pieczęć z imieniem, nazwiskiem, znanym językiem oraz pozycją na liście tłumaczy w kraju.

Dlaczego tłumaczenia medyczne warto powierzyć specjaliście?

Tłumaczenia medyczne należą do jednych z najtrudniejszych tłumaczeń specjalistycznych. Dlatego w celu zagwarantowania sobie poprawności przekładu dokumentacji medycznej, recepty, broszury, tekstu promocji danego leku czy artykułu naukowego istotne jest, aby powierzyć to zadanie specjaliście. Najlepiej skorzystać z biur tłumaczeń, które weryfikują umiejętności zatrudnianych tłumaczy, co skutecznie zabezpiecza nas przed nawiązaniem współpracy z niekompetentną osobą. Kolejnym argumentem przemawiającym za tym, aby tłumaczenia medyczne zlecić profesjonaliście, jest ich złożoność. Przeciętny człowiek, nawet jeżeli biegle włada określonym językiem, może napotkać istotne trudności ze zrozumieniem tekstu medycznego. Obszerna terminologia, bazowanie na słownictwie wywodzącym się ze starożytnych języków, czy posługiwanie się skrótami wymaga ogromnej wiedzy w danym zakresie. Dlatego umiejętności i doświadczenie tłumacza medycznego są niezwykle istotne, a jego praca odpowiedzialna. Wymaga ona ogromnej dokładności i szerokiej znajomości zagadnień medycznych. Każdy błąd lub nieprawidłowe zinterpretowanie tekstu może skutkować tragicznymi konsekwencjami. Nie warto więc ryzykować niepoprawnie wykonanym przekładem, przed czym uchronić możemy się jedynie, korzystając z profesjonalnych tłumaczeń medycznych oferowanych przez specjalistyczne biura.