Tłumacz przysięgły – kiedy jest potrzebny?

01/02/2019
Tłumacz przysięgły – kiedy jest potrzebny?

Tłumaczenia są współcześnie bardzo potrzebne – czy to firmom, czy osobom prywatnym. Tłumaczy się nie tylko literaturę, ale także umowy, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi i inne fachowe pisma.

Tłumaczenia zwykłe, czyli niewymagające pieczęci tłumacza przysięgłego, to na przykład tłumaczenia: listów, artykułów z gazet czy treści reklamowych. Takiego tłumaczenia może dokonać osoba, która zna dobrze dany język. Nie daje to jednak gwarancji poprawnego i dokładnego przekładu – taką gwarancję zapewnia wyłącznie profesjonalna agencja tłumaczeń (więcej na temat tego, dlaczego warto zatrudnić agencję, a nie indywidualnego tłumacza, napiszemy w kolejnym artykule).

 

Przekładu wykonanego przez tłumacza przysięgłego wymagają oficjalne instytucje państwowe, urzędy. Tłumaczenie uwierzytelnione musi zawierać własnoręczny podpis uprawnionego tłumacza wraz z danymi osobistymi oraz pieczątką – inny dokument nie zostanie uwzględniony przez instytucje.

 

Tłumaczenie uwierzytelnione – co trzeba o tym wiedzieć?

 

Tłumaczenia uwierzytelnionego może dokonać wyłącznie tłumacz przysięgły, czyli osoba, która posiada uprawnienia państwowe, nadane prze Ministerstwo Sprawiedliwości, po zdaniu egzaminu państwowego. Jeżeli tłumacz zna więcej niż jeden język obcy, dla każdego z nich musi zdawać osobny egzamin. Tłumacz przysięgły otrzymuje pieczęć nadaną przez Mennicę Państwową, na której znajdują się dane osobowe, język, którym tłumacz się posługuje, oraz pozycję na liście tłumaczy w kraju.

 

Które dokumenty wymagają pieczęci tłumacza przysięgłego?

 

Tłumaczenia uwierzytelnione są potrzebne dla wszystkich pism urzędowych – taka forma jest obowiązkowa między innymi dla: aktów stanu cywilnego, aktów urodzenia, aktów notarialnych (t.j.: testament, darowizna, umowa kupna-sprzedaży), oficjalnych umów (umowa o pracę), kontraktów (na przykład między dwiema działalnościami gospodarczymi) i innych oficjalnych dokumentów.

 

Tłumacz przysięgły będzie również potrzebny przy przekładzie takiej grupy dokumentów jak: świadectwa, dyplomy, certyfikaty. Do tej grupy można zaliczyć świadectwa maturalne, dyplomy każdego stopnia, certyfikaty (na przykład poświadczające znajomość danego języka), dokumenty poświadczające ukończenie danego kursu.

 

Dodatkowo tłumaczeń uwierzytelnionych mogą wymagać banki i ubezpieczenia. Pieczęci tłumacza przysięgłego będą potrzebować osoby nabywające pojazdy za granicą, by móc je zarejestrować (potrzebne jest tłumaczenie umowy kupna-sprzedaży bądź faktury), a także osoby posiadające dokumentację medyczną za granicą.