Kto wykonuje tłumaczenia medyczne?

08/11/2017
Kto wykonuje tłumaczenia medyczne?

Pisaliśmy już o charakterystyce tłumaczeń medycznych – zwróciliśmy uwagę na trudności, jakie przysparza tego rodzaju przekład, oraz kompetencje, jakie powinna mieć osoba wykonująca takie tłumaczenia. Zainteresowanych zapraszamy do lektury: https://colltra.pl/blog/tlumaczenia-medyczne-najtrudniejsze-tlumaczenia/. W niniejszym artykule podpowiemy, kim konkretnie jest osoba posiadająca wspomniane wyżej kompetencje.

Tłumaczenia medyczne może wykonywać tłumacz specjalizujący się w takich tłumaczeniach lub lekarz posługujący się biegle danym językiem obcym, dla którego tłumaczenia stanowią zajęcie dodatkowe.

Tłumaczenia medyczne – lekarz czy tłumacz?

Jeżeli tłumaczeniem zajmuje się lekarz, jego znajomość języka musi być co najmniej biegła, a także poparta odpowiednimi certyfikatami, odpowiadającymi danemu językowi.

Zdarza się, że tłumaczenia wykonuje osoba, która wykonywała zawód lekarza w przeszłości, natomiast obecnie podjęła się, np. studiów lingwistycznych (lub je ukończyła). Taka osoba posiada podwójne wykształcenie, może też się zajmować m.in. nauczaniem studentów medycyny w języku obcym.

Osoba wykonująca tłumaczenia medyczne, czyli tłumacz medyczny, to osoba posiadająca wykształcenie lingwistyczne, z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym. Tłumacze medyczni i tak w większości przypadków współpracują z lekarzami przy dokonywaniu przekładu medycznego. Należy pamiętać, że na barkach tłumacza spoczywa ogromna odpowiedzialność – źle przetłumaczony jeden wyraz może, na przykład, zaważyć na zdrowiu pacjenta. W związku z tym tłumaczenie medyczne musi być perfekcyjne.

Profesjonalne tłumaczenie medyczne – aby było właśnie doszlifowane idealnie, musi być kilkukrotnie sprawdzone. Takie tłumaczenie wykonane przez tłumacza medycznego we współpracy z lekarzem i tak jest jeszcze sprawdzane za pomocą procesu kontroli jakości. W skrócie proces ten składa się z etapów: tłumaczenie, weryfikacja oraz korekta. Tłumaczenie medyczne, które przejdzie wszystkie te etapy, będzie rzetelnym i wiarygodnym tłumaczeniem, tym bardziej że za każdy z tych etapów odpowiada inna osoba.

Uwarunkowanie tłumaczeń medycznych

Tłumaczenia medyczne może wykonywać tylko osoba uprawniona czyli właśnie tłumacz medyczny lub lekarz posiadający odpowiednie certyfikaty językowe – takie tłumaczenia nie mogą być wykonane w dowolny sposób – ich pisanie uwarunkowane jest odpowiednimi wytycznymi, za którymi stoją różne instytucje (Europejska Agencja Leków czy European Pharmacopea i inne).

Do wszystkich wyżej wspomnianych tłumaczeń dochodzą jeszcze tłumaczenia uwierzytelnione, czyli wykonywane przez tłumacza przysięgłego. Takie tłumaczenia wykonuje lekarz – tłumacz lub tłumacz medyczny, po czym tłumaczenie trafia do rąk tłumacza przysięgłego, który weryfikuje przekład pod kątem warstwy językowej i pieczętuje go, nadając mu wagi urzędowej.

Nasze biuro oferuje profesjonalne tłumaczenia medyczne – wykaz dokumentów, które tłumaczymy, znajdziesz tutaj, po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.