Kto najczęściej korzysta z tłumaczeń prawnych?

23/07/2018
Kto najczęściej korzysta z tłumaczeń prawnych?

Tłumaczeniami prawnymi zajmują się specjaliści z dziedziny lingwistyki oraz prawa. Na czym polegają tłumaczenia prawne, na co należy zwrócić szczególną uwagę, przekładając tekst prawny, oraz kto najczęściej decyduje się na zlecenie takiego przekładu?

Tłumaczenie prawne a prawnicze

Osobom, które zawodowo nie są związane z przygotowywaniem przekładów tekstów, wydaje się, że tłumaczenia prawne i prawnicze to pojęcia, między którymi można postawić znak równości. Należy mieć jednak świadomość, że język prawniczy jest rodzajem specjalistycznego języka prawnego.

Język prawny jest językiem norm oraz przepisów prawnych i zwany jest też idiolektem prawodawczym. Określa się go także jako język pierwszego stopnia, gdyż służy do formułowania prawa w pierwotnej postaci, obrazuje więc standardy prawidłowej legislacji. Mimo że język prawny opiera się na języku naturalnym, w wielu przypadkach różni się od niego pod kątem semantycznym, co oznacza, że potocznie używane określenia w języku prawnym mogą mieć odmienne znaczenie. Do tekstów napisanych językiem prawa można zaliczyć akty oraz dokumenty prawne, które są wynikiem pracy organów ustawodawczych: konstytucja, umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego. Tłumacz zajmujący się przekładem takich dokumentów spotyka się ze sformalizowanymi zwrotami oraz słowami o jasno określonym znaczeniu.

Język prawniczy używany jest przez prawników. Przykładem tekstów, które spisane zostały tym żargonem, są artykuły naukowe, prawnicze analizy oraz wszystkie inne dokumenty, które funkcjonują w obiegu prawa, ale nie są tekstem prawnym, czyli pełnomocnictwa, umowy bądź dokumenty założycielskie przedsiębiorstw (to właśnie z tym rodzajem dokumentów najczęściej muszą się zmierzyć tłumacze).

Tłumacz a język prawa

Tłumacz, który stoi przed wyzwaniem przekładu tekstu prawnego, ma świadomość, że język prawny jest tym rodzajem języka specjalistycznego, w którym nie tylko duże znaczenie ma dokładne przetłumaczenie poszczególnych określeń, ale także miejsce postawienia znaków interpunkcyjnych oraz użycie wielkich liter. Należy więc wiedzieć, jak zapisywać nazwy aktów prawnych oraz na bieżąco zapoznawać się z ich treścią. Warto korzystać z publikowanych Dzienników Urzędowych RP.

Tłumaczenia prawne muszą więc być wykonywane przez osoby, które charakteryzują się rozległą wiedzą z zakresu prawa oraz lingwistyki, ale także doświadczeniem, niezwykłą precyzją oraz czujnością.

Kto zleca tłumaczenia prawne?

Biuro tłumaczeń, które oferuje tłumaczenia prawne, spotyka się z szeroką grupą klientów zainteresowanych tym rodzajem przekładu. Mogą to być klienci biznesowi, którym zależy na tłumaczeniu dokumentów przedsiębiorstwa. W takich sytuacjach biuro proponuje tłumaczenie zwykłe (nieuwierzytelnione).

Tłumaczenia prawne są także zlecane przez sądy, Policję, prokuraturę i organy administracyjne – te instytucje zobowiązane są do korzystania z usług tłumaczy przysięgłych, gdyż tylko wtedy tłumaczenie ma moc prawną zgodną z oryginałem. Należy nadmienić, że w tym przypadku tłumacz przysięgły nie może odmówić wykonania zlecenia – ten prawny obowiązek określa ustawa o wykonywaniu zawodu tłumacza przysięgłego. Tłumacz, który będzie się zajmował tłumaczeniem prawnym w sądzie lub w trybunale administracyjnym powinien odpowiednio się do tego przygotować. Pomocny może się okazać wgląd w akta sprawy (jeśli jest taka możliwość) oraz przeglądanie orzeczeń sądów, które udostępniane są na portalach Sądów Apelacyjnych.

Każde profesjonalne biuro tłumaczeń, w zależności od rodzaju tłumaczenia, dobiera do zlecenia tłumacza o odpowiednich kompetencjach. W przypadku tłumaczenia prawnego dużym atutem jest wykształcenie prawnicze, jednak nie zawsze jest ono wymagane. Doskonała znajomość prawa oraz umiejętności lingwistyczne to podstawowe cechy, którymi powinien wyróżniać się tłumacz zajmujący się tłumaczeniami prawnymi.

Biuro tłumaczeń colltra oferuje tłumaczenia prawne na najwyższym poziomie. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.