Dobry tłumacz przysięgły – czyli kto?

05/06/2017
Dobry tłumacz przysięgły – czyli kto?

 

Tłumaczenia poświadczone (potocznie tłumaczenia przysięgłe) obejmują z reguły istotne dokumenty: umowy, pisma urzędowe, akty notarialne, świadectwa czy korespondencję sądową. Dlatego też warto zwrócić się z nimi do kompetentnej osoby. W jaki sposób znaleźć dobrego tłumacza przysięgłego i co właściwie decyduje o tym, że jest on „dobry”?

Podstawową cechą dobrego tłumacza przysięgłego jest oczywiście odpowiednie wykształcenie i uprawnienia: powinna być to osoba, która ukończyła wyższą uczelnię, posiadająca certyfikaty językowe, praktykę i doświadczenie zawodowe. Tytułem tłumacza przysięgłego może posługiwać się ten, kto ukończył studia magisterskie na kierunku filologicznym lub studia wyższe na innym kierunku wraz ze studiami podyplomowymi w zakresie tłumaczenia oraz zdał egzamin państwowy uprawniający do wykonywania rzeczonego zawodu. Ważne, aby tłumacz nie tylko znał język obcy, ale także kulturę kraju oraz obowiązujące w nim konwenanse, które niejednokrotnie są ważnym elementem, zwłaszcza w przypadku tłumaczeń symultanicznych.

Poza oczywistymi umiejętnościami językowymi wynikającymi z faktu uzyskania wykształcenia warto, aby tłumacz posiadał pewne cechy, które ułatwiają relację ze zleceniodawcą. Zanim zwrócimy się do konkretnego biura tłumaczeń lub samego tłumacza przysięgłego, zapoznajmy się z opiniami na jego temat i spróbujmy odnaleźć odpowiedzi na kilka podstawowych pytań: czy jest to osoba rzetelna i uczciwa? Czy posiada odpowiednią wiedzę? Czy jest specjalistą w dziedzinie, która nas interesuje? Z jakim wyprzedzeniem należy się zgłosić – czy dysponuje wolnymi terminami? Pamiętajmy, że dobry przekład to perfekcyjne władanie językiem obcym, ale także ponadprzeciętna znajomość języka ojczystego.

Dobrego tłumacza powinna cechować cierpliwość, dokładność i sumienność. Musi być to osoba dobrze przygotowana merytorycznie i oczytana. Jeśli zyskamy pewność co do wiedzy i umiejętności osoby, której planujemy zlecić tłumaczenie, możemy być spokojni, że doskonale wykona swoją pracę. By współpraca przebiegała jednak w pełnej harmonii, dobrze, by tłumacz był także postacią godną zaufania i komunikatywną – tak, by na bieżąco reagował na pojawiające się problemy czy niejasności, a w sytuacjach kryzysowych służył nam radą i wsparciem.

Nasze biuro tłumaczeń oferuje szeroki wachlarz usług realizowanych przez zespół doświadczonych profesjonalistów; wśród których znajduje się również tłumacz przysięgły. Gliwice ul. Zwycięstwa 13 of./4 ul. Zwycięstwa 13 of./4 oraz Katowice ul. Kujawska 1a – oto adresy naszych oddziałów, pod które serdecznie zapraszamy.